Ofiar Katynia 34 A  (32) 264 50 44   parafiastrzemieszyce@gmail.com A A A  

Rok 2011 jest w naszej parafii rokiem jubileuszowym. Przeżywane stulecie skłania nas jako parafian do szczególnej refleksji. Trzeba pomyśleć o wszystkich przodkach naszej wiary i budowniczych świątyni. Wielkich dzieł Boga i wielkich ludzi nie możemy zapomnieć.

W dziejach Strzemieszyc doniosłym wydarzeniem było wybudowanie, w latach 1900 – 1903, kaplicy. Te kaplicę przebudowano w latach 1903 - 1908 na świątynię. Gwałtowny rozwój przemysłu Zagłębia Dąbrowskiego wywołał potrzebę budowy nowych świątyń i tworzenia nowych parafii. Katolicy ze Strzemieszyc zwrócili się do Kurii Diecezjalnej w Kielcach z prośbą o tworzenie nowej tutejszej parafii. Godne podkreślenia jest to że starania o budowę świątyni mieszkańcy Strzemieszyc podejmowali już w 1887 roku. Jednym z pierwszych inicjatorów budowy obecnej świątyni był włościanin Szczepan Kalemba, wekslarz drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej. On także zamówił pierwsze plany i projekty budowy obecnej świątyni.

Właściciel majątku ziemskiego w Strzemieszycach Pan Roman Mojcho (Moycho) ofiarował część ziemi pod budowę kaplicy. Na czele komitetu do spraw budowy świątyni stanął proboszcz z Gołonoga – ks. Tadeusz Konarski. Zezwolenie władz rosyjskich na budowę świątyni w Strzemieszycach wydano w Petersburgu w 1898 roku. Zaraz po tym fakcie przystąpiono wśród miejscowego społeczeństwa do gromadzenia środków na budowę. Następnie Komitet Budowy Kościoła w Strzemieszycach dokupił kolejną część ziemi od Romana Mojcho ( Moycho), aby powiększyć teren pod budowę kościoła. Pierwsze prace budowlane ruszyły jesienią 1900 roku. Środki na budowę kaplicy pochodziły ze składek górników pracujących w kopalniach Warszawskiego Towarzystwa Węgla, od kolejarzy, oraz z ofiar parafian i instytucji z terenu Strzemieszyc. W latach 1900 - 1903 nie tylko wybudowano kaplicę, ale wyposażono ja w najpotrzebniejsze sprzęty, urządzono i wyposażono zakrystię. W roku 1903 przystąpiono do przebudowy kaplicy na świątynię. We wrześniu 1904 roku do Strzemieszyc na stałe został skierowany na stanowisko proboszcza ks. Tadeusz Konarski z Gołonoga.

Wierni ze Strzemieszyc w 1906 roku uzyskali u władz carskich zgodę na zmianę statusu świątyni. Zmiana dotyczyła z kaplicy na świątynię. W 1910 roku świątynia została ostatecznie poświęcona, i otrzymała wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa. W 1906 roku w Strzemieszycach został poświęcony cmentarz grzebalny. W roku 1911 ks. biskup kielecki Augustyn Łosiński podpisał dekret powołujący do życia parafię Strzemieszyce. Jej obszar został wydzielony z parafii Gołonóg. Należy podkreślić, że życie z wiary na terenie Strzemieszyc istniało znacznie wcześniej niż historia parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bowiem zanim poczyniono starania o powołanie parafii i budowę świątyni wierni z tutejszych terenów uczęszczali do świątyni w Sławkowie i Gołonoga.

Świątynia w Strzemieszycach usytuowana jest w centrum dzielnicy, na jednym ze wzniesień. Główne prace budowlane zostały ukończone na początku XX wieku. Natomiast konsekracja, główne poświęcenie miało miejsce 26 września 1959 roku. Świątynia jest wybudowana w stylu neogotyckim. Kościół zbudowano na planie krzyża łacińskiego, gdzie znajdują się trzy nawy. Pierwotny projekt pokazuje zaplanowane trzy wieże. Zaniechano budowy wieży ze względu na wybuch pierwszej wojny światowej. Nastąpiło wówczas zubożenie społeczeństwa.

Nadanie tytułu bazyliki

Starania o nadanie kościołowi tytułu bazyliki rozpoczęto w 2008 roku. Ówczesny biskup diecezjalny w Sosnowcu Adam Śmigielski w współpracy z księdzem kanonikiem Janem Gaikiem, ówczesnym proboszczem poczynili odpowiednie starania aby nasza parafia otrzymała tytuł bazyliki. Ksiądz biskup Adam Śmigielski skierował specjalne pismo do wszystkich biskupów w Polsce, w którym prosił o poparcie dla inicjatywy nadania kościołowi strzemieszyckiemu tytułu bazyliki mniejszej. Taka procedura była konieczna, aby zgodnie z prawem kanonicznym, zanim zostaną podjęte starania o uzyskanie tytułu bazyliki u Stolicy Apostolskiej, wcześniej musi wyrazić na to zgodę Konferencja Episkopaty Polski. To znaczy chodzi o pozytywne, przychylne zdanie w omawianej kwestii. Przepisy o nadaniu danej świątyni tytułu bazyliki mniejszej są regulowane przez dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zgodnie z przepisami tego dokumentu prowadzone były wszelkie prace nad uzyskaniem tytułu bazyliki. Także przeprowadzono przygotowania duszpasterskie przed uzyskaniem tego tytułu.

Wówczas księża biskupi na Konferencji Episkopatu Polski w dniach 5 i 6 marca 2008 roku przegłosowali tę kwestię w Warszawie. Otrzymany czy też nadany tytuł bazyliki wiąże się z pewnego rodzaju wyróżnieniem dla parafii i dla świątyni. Dnia 10 czerwca 2008 roku ówczesny biskup sosnowiecki Adam Śmigielski podpisał oficjalną prośbę do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dotycząca nadania kościołowi w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach tytułu bazyliki mniejszej. Pismo zawierało między innymi prośby i opinie wiernych, opinie księdza proboszcza oraz innego duchowieństwa w tej kwestii. Dnia 15 czerwca 2008 roku zebrana odpowiednia dokumentacja, to znaczy specjalna ankieta, krótki opis dziejów kościoła i parafii oraz album ze zdjęciami świątyni zostały złożone w watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Powyższa Kongregacja reskryptem z dnia 19 sierpnia 2008 roku nadała kościołowi parafialnemu w Strzemieszycach tytuł i godność bazyliki mniejszej wraz z wszystkimi przywilejami odnośnie dóbr duchowych przywiązanych do tego tytułu. Drugim dokumentem – tym razem papieskim – potwierdzającym tytuł bazyliki mniejszej dla świątyni w Strzemieszycach jest Brewe Benedykta XVI, noszące datę 19 sierpnia 2008 roku. Dokument ten w formie oprawionej znajduje się w zakrystii bazyliki.

Brewe papieskie nadające danej świątyni tytuł bazyliki mniejszej jest wydawane przez Sekretariat Stanu po uzasadnionej prośbie biskupa diecezjalnego. W brewe podkreśla się fakt, że papież potwierdza to co postanowiła wcześniej Kongregacja, korzystając z przyznanych jej do tego szczególnych uprawnień. Uroczystości nadania tytułu bazyliki mniejszej poprzedziły odpowiednia przygotowania duszpasterskie i organizacyjne. Wcześniej zostały w parafii przeprowadzone misje święte. Na tydzień przed uroczystością liturgiczną nadania tytułu bazyliki w świątyni w Strzemieszycach wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, który przedstawił program poświęcony osobie Sługi Bożego Jana Pawła II. Dnia 29 kwietnia 2009 roku odbyły się liturgiczne uroczystości nadania tytułu bazyliki mniejszej dla naszej świątyni. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w osobie kard. P. Poupada przewodniczył temu jakże ważnemu wydarzeniu. Naszemu księdzu biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi jako nowemu pasterzem naszej diecezji było także dane uczestniczyć w tejże uroczystości.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM